Home

Waarom een onafhankelijk

Tegenexpert?

Als onafhanekelijk tegenexpert staan wij ten dienste van u als verzekerde in het kader van rechtsbijstand. De kosten van uw expert worden integraal door de maatschappij in kwestie betaald.

Ongevalschade

U bent het niet eens met het voorgestelde bedrag van de auto-expert van de verzekering.


Motorschade

U bracht uw wagen bij de garage binnen, de hersteller beschadigde uw motor tijdens de herstelling.

Rechtsbijstand of Privé

Indien u rechtsbijstand heeft bij uw verzekeraar kan u zelf bepalen wie u verdedigd. De kosten worden betaald door uw verzekeraar.

AUTO-EXPERT

Technische schade

Ook in geval van technische schade aan uw wagen kan u een expertise of tegenexpertise laten uitvoeren


De auto-expert zal de schade aan de motor, de versnellingsbak of de koppeling diepgaand onderzoeken om de oorzaak technisch te kunnen aantonen en bijgevolg ook de aansprakelijke partij aan te duiden. Ook hier kan u uw rechtsbijstand verzekeraar aanspreken om het onderzoek te bekostigen.

Waarom een tegenexpert?


U hebt weinig of geen ervaring in de regeling van ongevalschade maar u wenst dat uw wagen volgens de regels van de kunst hersteld wordt. Anderzijds wenst u dat, naast de belangen van de verzekering, ook uw belangen verdedigd worden inzake de regeling van uw schade.

In geval van technische schades bent u een leek, uw hersteller kan u vertellen wat hij wilt, werd de fabrikant wel betrokken? Heeft u geen recht op garantie? Moet de autoverkoper geen garantie geven op aankoop van een tweedehandswagen?

Op al deze vragen kunnen wij u een duidelijk antwoord geven.