Diensten

Onze diensten


Heeft u schade aan uw wagen? De verzekeraar stelt een expert aan. U bent het niet eens met de auto-expert van uw verzekeringsmaatschappij?

In dit geval kan u altijd een eigen onafhankelijk expert aanstellen die betaald wordt door uw rechtsbijstand verzekeraar.


De tegenexpert kan u ook bijstaan bij technische schadegevallen zoals motorschades, koppelingschades van leasingwagens, verdediging t.o.v. invoerders en/of herstellers. Aansprakelijkheid bepalen.

Gerechterlijke expertises.

Ongevalschade

koetswerkschade


Na ongeval wordt een auto-expert aangesteld door uw verzekering, hij oordeelt dat de schade kan hersteld worden voor een veel kleiner bedrag dan u verwacht had.

De expert van de verzekering kan ook oordelen dat uw wagen economisch of technisch totaal verlies is.

Hij zal u dan een vergoeding voorstellen die de waarde van uw voertuig betreft vlak voor het ongeval. In werkelijkheid gebeurd het zeer vaak dat deze waarde veel te laag ligt.

U hoeft zich ook niet neer te leggen bij het totaal verlies van uw wagen. U kan het bedrag voor herstelling aanvaarden en uw wagen laten herstellen door een goedkopere hersteller.

Bij onenigheid over het bedrag van vergoeding door de expert kan je uw rechtsbijstand verzekering inschakelen om je belangen te verdedigen.. U kan zelf uw expert aanstellen die betaald zal worden door uw rechtsbijstand verzekering.

Technische schade

Motorschade


Uw wagen staat in panne en wordt overgebracht naar de garage. U bent technisch een leek en en begrijpt niets van de technische termen die de hersteller gebruikt. Moet u dan blindelings vertrouwen hebben in de herteller? Helemaal niet.

U kan ook hier immers beroep doen op een tegenexpert en ook hiervoor kan u uw rechtsbijstand verzekeraar aanspreken.

Het gebeurd immers nog dagelijks dat klanten de wagen binnen brengen met een kleine schade maar dat na de herstelling plots veel grotere schade zou aanwezig zijn.

In dit geval is het zeer belangrijk om een tegenexpert aan te stellen. Wij zijn er nit om een ruzie op te starten met de hersteller maar wel om de schade objectief een eerlijk te beoordelen om zo de juiste aansprakelijke partij aan te duiden.

Het is immers best mogelijk dat de invoerder garantie dient te geven, of dat de hersteller zijn burgerlijke aansprakelijkheids verzekeraar moet aanspreken omdat en fout van de hersteller de oorzaak van deze schade is.

Wij onderhouden goede contacten met invoerders en herstellers om deze dossiers correct op te lossen.